Aktualnie przeprowadziłem kolejne doświadczenie z własną wagą...
1.10.2012
Waga 90 kg
Tłuszcz 15%

20.12.2012
Waga 84 kg
Tłuszcz 11%

Całkowita eliminacja soli i cukrów prostych, posiłki co...