Informacja została przekazana. Wkrótce pojawią się odpowiedź - cierpliwości :wink2: